Stanilsav KYSEL, s.r.o.


Prejdi na obsah

Predmet činnosti

Naša spoločnosť je podľa §5 odst. 4 a 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, oprávnená na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na

  • vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  • overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
  • vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
  • technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb
  • vypracúvanie odborných posudkov a odhadov
  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podla projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
Úvod | Predmet | Vybrané referencie | Kontakty | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu